Zarządzenie nr 1458/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 23 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1458/2022 Burmistrza Nysy z dnia 17 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie