Zarządzenie nr 1476/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 31 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1476/2022 Burmistrza Nysy z dnia 27 maja 2022r., w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie