Zarządzenie nr 1477/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 31 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1477/2022 Burmistrza Nysy, w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie