Zarządzenie nr 1478/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 31 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1478/2022 Burmistrza Nysy z dnia 27 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie