Zarządzenie nr 1512/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 1 lipca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 1512/2022 Burmistrza Nysy, w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie