Zarządzenie nr 1532/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 12 lipca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1532/2022 Burmistrza Nysy z dnia 12 lipca 2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie