Zarządzenie nr 1622/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 6 października 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1622/2022 Burmistrza Nysy z dnia 4 października 2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie