Zarządzenie nr 1635/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 12 października 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1635/2022 Burmistrza Nysy z dnia 11 października 2022r., w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie