Zarządzenie nr 1636/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 12 października 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1636/2022 Burmistrza Nysy z dnia 11 października 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie