Zarządzenie nr 1663/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 31 października 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1663/2022 Burmistrza Nysy z dnia 28 października 2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie