Zarządzenie nr 1692/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 28 listopada 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1692/2022 Burmistrza Nysy z dnia 25 listopada 2022r., w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1630/2022 Burmistrza Nysy z dnia 07 października 2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie