Zarządzenie nr 1809/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 17 lutego 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 1809/2023 Burmistrza Nysy z dnia 23lutego 2023r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie