Zarządzenie nr 1823/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 27 lutego 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 1823/2023 Burmistrza Nysy z dnia 24 lutego 2023r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie