Zarządzenie nr 1834/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 9 marca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1834/2023 Burmistrza Nysy z dnia 2 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami