Zarządzenie nr 1835/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 9 marca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1835/2023 Burmistrza Nysy z dnia 2 marca 2023r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie