Zarządzenie nr 1913/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 21 kwietnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1913/2023 Burmistrza Nysy z dnia 19 kwietnia 2023r., w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie