Zarządzenie nr 1922/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 26 kwietnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1922/2023 Burmistrza Nysy z dnia 24 kwietnia 2023r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie