Zarządzenie nr 1932/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 8 maja 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1932/2023 Burmistrza Nysy z dnia 28 kwietnia 2023r., w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie