Zarządzenie nr 1942/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 15 maja 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zrządzenia nr 1942/2023 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2023r., w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie