Zarządzenie nr 1949/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 25 maja 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1949/2023 Burmistrza Nysy z dnia 17 maja 2023r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie