Zarządzenie nr 1954/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 25 maja 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1954/2023 Burmistrza Nysy z dnia 22 maja 2023r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie