Zarządzenie nr 1991/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 3 lipca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1991/2023 Burmistrza Nysy z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie