Zarządzenie nr 2212/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 29 grudnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2212/2023 Burmistrza Nysy z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie