Zarządzenie nr 2214/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 29 grudnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2214/2023 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w związku z roszczeniem z art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie