Zarządzenie nr 2296/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 29 lutego 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2296/2024 Burmistrza Nysy, w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie