Zarządzenie nr 2310/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 22 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2310/2024 Burmistrza Nysy z dnia 12 marca 2024r., w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

 

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami