Zarządzenie nr 2319/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 19 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2319/2024 Burmistrza Nysy, w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie