Zarządzenie nr 2320/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 19 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2320/2024 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie