Zarządzenie nr 2328/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 21 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2328/2024 Burmistrza Nysy z dnia 21 marca 2024r., w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

 

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami