Zarządzenie nr 2336/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 29 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2336/2024 Burmistrza Nysy z dnia 22 marca 2024r.,  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie