Zarządzenie nr 2366/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 24 kwietnia 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2366/2024 Burmistrza Nysy z dnia 16 kwietnia 2024r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie