Zarządzenie nr 68/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 27 czerwca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 68/2024 Burmistrza Nysy z dnia 26 czerwca 2024 r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie