Zarządzenie nr 71/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 27 czerwca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 71/2024 Burmistrza Nysy z dnia 27 czerwca 2024r., w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie