Zarządzenie Nr 861/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 30 grudnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 861/2020 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego i ogłoszenia wykazu.

Szczegóły w załączniku