Zarządzenie nr 904/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 904/2021 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2021 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami