Zarządzenie nr 909/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 4 lutego 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 909/2021 Burmistrza Nysy z dnia 04 lutego 2021 r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie