Zarządzenie nr 934/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 3 marca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zarządzeniem nr 934/2021 Burmistrza Nysy, z dnia 02.03.2021r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie.

 

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie