Zarządzenie nr 938/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 4 marca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 938/2021 Burmistrza Nysy z dnia 04.03.2021 r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie