Zarządzenie nr 985/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 22 kwietnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 985/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie