Informacja dotycząca pojawienia się wilków

Data publikacji: 11 grudnia 2023

W związku z pojawieniem wilków na terenie Gminy Nysa, których obecność potwierdzono w obrębie kompleksu leśnego Domaszkowice-Kubice przekazujemy informacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o procedurach postępowania w przypadku zaistnienia nagłej, niebezpiecznej sytuacji z udziałem wilka.

Z uwagi na rosnącą presję człowieka na środowisko naturalne (m.in. przez postępującą zabudowę na obszarach w bliskim sąsiedztwie lasu oraz zwiększająca się penetrację lasów przez człowieka np. grzybobranie, turystyka piesza i rowerowa), a także zwiększenie się liczebności wilka zdarza się, iż dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, także w miejscach, gdzie od dawna nie był widywany.

Wilk jest objęty ścisłą ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz.1336), a także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2183). Zgodnie ze wskazanymi przepisami zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników, bez odpowiedniego zezwolenia. Wskazane zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy konieczne jest schwytanie zwierząt rannych i osłabionych, w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji, a także gdy trzeba odłowić zwierzę, które zabłąkało się w pobliże siedzib ludzkich, i przenieść je do miejsca jego regularnego przebywania.

Oczywiście trzeba podkreślić, że w latach 2002-2020 w całej Europie nie było ani jednego przypadku śmierci człowieka spowodowanej przez wilka (Linnell j. i in. 2021 Wolf attacks on humans: an update for 2002-2020, NINA Report 1944, Norwegian Institute for Nature Research.), a zatem nie należy ulegać emocjom ani podsycać negatywnych opinii co do tego gatunku. Wprost przeciwnie, wilk jest przecież bardzo pożytecznym elementem rodzimej przyrody, który skutecznie reguluje populacje kopytnych ssaków leśnych, jak jeleń, sarna, dzik (których jest dużo więcej niż wilków, które są przedmiotem  gospodarowania łowieckiego i które wyrządzają o wiele większe szkody w gospodarce leśnej i rolnej niż wilki). Nie zmienia to jednak faktu, że wilk z racji swojej biologii (drapieżnik, przebywa w grupach, obejmuje duże areały, szybko się przemieszcza) i budowy ciała (duży, mocne szczęki, ostre zęby) może być potencjalnym zagrożeniem dla ludzi.

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa do których należą m.in.:

  1. Nie dokarmiaj wilków; jeżeli wilk wydaje się być osłabiony, chory, nie utrzymuje dystansu 30 m od człowieka zawiadom wójta właściwej miejscowo gminy.
  2. Na terenie posesji oraz podczas pobytu w lesie nie pozostawiaj niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również żywności dla psów i kotów.
  3. Zabezpieczaj pojemniki na odpady.
  4. W okresie między zmierzchem, a świtem, zabezpieczaj zwierzęta domowe, psy w pomieszczeniu lub w kojcu – nie na uwięzi – taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą. W lesie prowadź psa na smyczy.
  5. Nigdy nie zabieraj ze sobą ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, jeżeli wiesz o sytuacji, że ktoś przetrzymuje szczenię wilka, jeżeli wiesz o sytuacji, że ktoś przetrzymuje szczenię wilka, natychmiast zawiadom Policję – takie zwierzęta jako dorosłe mogą być niebezpieczne dla ludzi, w tym dla przetrzymującego.
  6. Zabezpieczaj zwierzęta gospodarskie. Za zabite lub ranne zwierzęta gospodarskie pozostawione od zmierzchu do świtu bez zabezpieczenia Skarb Państwa nie wypłaca odszkodowań. W razie wątpliwości w wybraniu sposobu zabezpieczenia możesz skontaktować się z RDOŚ w Opolu lub skorzystać z fachowych informacji znajdujących się na stronach internetowych Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Ponadto w załączeniu do niniejszego artykułu zamieszczamy informację na temat: „Bezpieczeństwo podczas spotkań z wilkami”. Ponadto informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk (w tym procedura) znajdują się na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/gdos/jakodpowiednioreagowacnaincydentyzudzialemwilkowinformacjadlagmin.

Załączniki:

  1. Bezpieczeństwo podczas spotkań z wilkami
  2. Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami