Telefony alarmowe

Data publikacji: 2 stycznia 2020

Wszelkie sprawy związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych takich jak:

  • podtopienia, powodzie,
  • zalania,
  • pożary,
  • huragany, trąby powietrzne, itp.,

które wystąpią na terenie gminy Nysa i spowodują zniszczenia i uszkodzenia mienia, proszę zgłaszać do:

Urzędu Miejskiego w Nysie

Biuro Bezpieczeństwa

telefon kontaktowy 77 40 80 525

W przypadku zaistnienia zagrożenia, może zajść potrzeba skontaktowania się z służbami ratunkowymi. Poniżej podajemy Państwu najważniejsze numery alarmowe:

Numer alarmowy – 112

Straż pożarna – 998, 47 861 69 10

Pogotowie ratunkowe – 999

Policja – 997, 47 86 352 03, 47 86 352 04

Pogotowie Wodociągowe – 994

Pogotowie Cieplne – 993

Pogotowie Gazowe – 992

Pogotowie Energetyczne – 991