Ważne linki

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Obszar miasta i gminy Nysa tak jak całe terytorium kraju narażone jest na różnego rodzaju klęski żywiołowe czy katastrofy techniczne. Poniżej podajemy Państwu najważniejsze strony internetowe z których można pozyskać ważne informacje odnośnie bezpieczeństwa:

Nazwa Adres strony internetowej
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego www.bbn.gov.pl
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej www.gov.pl/web/obrona-narodowa
Siły Zbrojne RP www.wojsko-polskie.pl
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Brzegu www.wcrbrzeg.wp.mil.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej www.gov.pl/web/kgpsp
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu www.gov.pl/web/kwpsp-opole
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie www.gov.pl/web/kppsp-nysa
Zarządzanie Kryzysowe Gminy Otmuchów www.gczk.otmuchow.pl
Serwis pogodowy IMGW-PIB www.meteo.imgw.pl
Krajowy Instytut Meteorologii www.imgw.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska www.gov.pl/web/gios
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – portal o jakości powietrza www.powietrze.gios.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska www.gov.pl/web/wios-opole
Komenda Główna Policji www.policja.pl
Komenda Powiatowa Policji w Nysie www.nysa.policja.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad www.gov.pl/web/gddkia
Lasy Państwowe www.lasy.gov.pl
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Prudnik www.prudnik.katowice.lasy.gov.pl
Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl
Główny Inspektorat Sanitarny www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie www.gov.pl/web/psse-nysa
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl
Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego www.lsop.powiat.klodzko.pl
Czeskie radary pogodowe
Radar pogodowy www.radareu.cz
Radar pogodowy www.chmi.cz/portal/dt