Legendy Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

Data publikacji: 15 stycznia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją webową, która pozwoli jej użytkownikom pozyskać informacje na temat legend ściśle związanych z obszarem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Warto odwiedić wszystkie punkty na szlaku legend historycznego księstwa nyskiego. Na obszarze, na którym działa LGD znaleźć można wiele miejsc, z którymi związane są legendy i mniej lub bardziej prawdziwe opowieści. Szlak tworzy szereg punktów zlokalizowanych przy licznych obiektach zabytkowych. Każdy z punktów oznaczony jest słupem informacyjnym ze szczegółowym opisem miejsc oraz mapą, która ułatwi dotarcie do pozostałych miejsc na szlaku.

 

>>> http://www.legendyksiestwa.pl/ <<<