Ankieta – LSR 2023-2027

Data publikacji: 9 maja 2023

W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, w imieniu Zarządu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zapraszamy do składania propozycji nowych rozwiązań, czyli kryteriów wyboru operacji zaplanowanych w nowej LSR (plik w załączeniu), a także anonimowej ankiety, która pozwoli wszystkim mieszkańcom wyrazić opinię na temat projektu kryteriów wyboru oraz rozwiązań proceduralnych planowanych do wdrożenia w nowej LSR.

Uwagi do nowej LSR można zgłaszać na dedykowany adres e-mail: lsr@ksiestwo.nysa.pl

Link do ankiety: https://forms.gle/fqEoUHMHaTLf9hnF6