Kampania informacyjna – Podsumowanie LSR w liczbach

Data publikacji: 28 czerwca 2023

W związku z realizacją kampanii informacyjnej ,,Podsumowanie LSR” w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, przedstawiamy informację na temat stanu wdrażania LSR, w oparciu o wyniki monitoringu skierowane do mieszkańców obszaru LSR, a zwłaszcza liderów opinii.