Kampania informacyjna ,,Podsumowanie LSR”

Data publikacji: 23 czerwca 2023

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór stawia na rozwój produktów lokalnych, turystyki, budowaniu spójnej oferty oraz promowaniu atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu na polsko-czeskim pograniczu. Dzięki oryginalnym filarom informacyjnym oraz dedykowanym aplikacjom mobilnym promowane są miejscowe szlaki, legendy oraz miejsca, które mogły zaistnieć dzięki wsparciu ze środków Unijnych.

Dla zainteresowanych odwiedzeniem tych miejsc polecana jest nasza strona internetowa, na której można uzyskać więcej informacji https://ksiestwo.nysa.pl/projekty-wlasne/. Stowarzyszenie skupiło się na aktywizacji społecznej i wzmacnianiu partnerstwa, potwierdzeniem tego jest podpisanie przez Beneficjentów 91 umów
o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 12,5 mln PLN i utworzenie 31 miejsc pracy. Ponadto LGD podpisało 20 umów w ostatnich latach m.in. na realizacji operacji własnych, zadań publicznych oraz porozumień o współpracy, np. operacje Wodnym szlakiem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Orienteering Nyskiego Księstwa, Przyjazny przewodnik w każdym zakątku NKJiG, a w styczniu 2023 r. podpisana została umowa na kolejną operację własną Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór.

W  ramach przedsięwzięcia pn. Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zrealizowano 4 tematyczne operacje własne Szlakiem mitów i legend Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Wodnym Szlakiem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Orienteering Nyskiego Księstwa oraz Szlakiem Rodzinnym Nyskiego Księstwa, dzięki którym zamontowano drewniane filary informacyjno–promocyjne tworzące gry terenowe, które cieszą się wśród turystów dużym zainteresowaniem. LGD zrealizowało także projekty grantowe, których efektem było zorganizowanie 30 spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności, np. Tradycje dożynkowe łączą pokolenia – spotkanie lokalnej społeczności zorganizowane przez Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach oraz Uroczystość przyjęcia sztandaru przez Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy.

W okresie programowania 2014-2020 LGD zrealizowało 2 krajowe i 1 międzynarodowy projekty współpracy: ze stowarzyszeniem RLGD Opolszczyzna projekt pn. Czas na rybę!, projekt ze stowarzyszeniem MAS Hruby Jesenik pn. Odwiedź pogranicze! oraz ze stowarzyszeniem Euro-Country, projekt Czas na produkt lokalny!. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 1 860 000 zł. W ramach ostatniego powstało nasze Centrum Produktu Lokalnego, które zdobyło nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Zabytek na medal. Nagroda przyznawana jest za działalność opieki nad zabytkami lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich” oraz podkreśla jak wielkie ma znaczenie ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Stowarzyszenie prowadzi od początku swojego istnienia działania o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz aktywizacyjnym. Odbywały się one zarówno w ramach ww. umów na realizację projektów, jak również w ramach bieżącej działalności LGD. W tym czasie zorganizowano liczne spotkania i warsztaty szkoleniowe. Dodatkowo, pracownicy biura LGD i członkowie Zarządu prowadzili indywidualne, nieodpłatne konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami. Inną skuteczną formą aktywizacji mieszkańców były również organizowane dla lokalnych liderów wizyty studyjne, których celem było poznanie dobrych praktyk prowadzonych zarówno w jak i poza obszarem LSR. Warto jednocześnie zauważyć, że LGD aktywnie uczestniczy corocznie w co najmniej kilkudziesięciu wydarzeniach lokalnych organizacji partnerskich z terenu LSR oraz na terenie działalności czeskich partnerów.

Duża liczba beneficjentów, blisko 250 certyfikowanych Produktów Lokalnych, setki partnerów, miliony wydatkowanych funduszy i wymierny efekt w postaci zrealizowanych projektów m.in. otwarcie Centrum Produktu Lokalnego. Tak w dużym skrócie można podsumować ostatnie lata działalności LGD NKJiG. Może się ono pochwalić współpracą w realizacji z tak wieloma instytucjami oraz mikroprzedsiębiostwami, tworzącymi lokalny kapitał, wpływającymi m.in. na rozwój wsi i lokalną turystykę poprzez spójną i widoczną ofertę turystyczną. Nyskie Księstwo Jezior i Gór – zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum Produktu Lokalnego i skorzystania z naszej oferty.