Moderowane warsztaty online

Data publikacji: 1 marca 2023

Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza na moderowane warsztaty online, które odbędą się w dniu 03.03.2023 r. w godzinach 11:00 – 13:00.
Niniejsze warsztaty poświęcone będą analizie projektu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023-2027 (LSR). Zagadnienia omawiane będą w kontekście głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, a także partnerstwa w realizacji LSR.

Program spotkania:
1) wprowadzenie – cele i przebieg spotkania,
2) prezentacja – propozycja celów & uzasadnienie,
3) dyskusja moderowana – wnioski dla LSR,
4) podsumowanie.

Link do spotkania: https://meet.google.com/yrn-wsrf-bhz

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach poprzez adres e-mail: biuro@ksiestwo.nysa.pl lub telefonicznie: 77 433 55 99 ( w godzinach pracy biura tj. 7:30-15:30) do dnia 02 marca 2023 r.