Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Data publikacji: 29 maja 2023

W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023-2027, w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności,  Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza do zapoznania się z projektem nowej LSR, z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.

Uwagi bądź sugestie do projektu nowej LSR proszę przesyłać na dedykowany adres e-mail: lsr@ksiestwo.nysa.pl.