Zaproszenie na warsztaty online – 23.05.2023

Data publikacji: 19 maja 2023

W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza na moderowane warsztaty online, które odbędą się w dniu 23.05.2023 r. w godzinach 10:00 – 11:00.

Podczas niniejszych warsztatów zostanie dokonana analiza projektu LSR, z uwzględnieniem  głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.

Program spotkania:

1) wprowadzenie – cele i przebieg spotkania,

2) prezentacja – projekt LSR & uzasadnienie,

3) dyskusja moderowana – wnioski dla LSR,

4) podsumowanie.

Link do spotkania: https://meet.google.com/szp-afjv-zma

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 22.05.2023 r. poprzez adres e-mail: biuro@ksiestwo.nysa.pl lub telefonicznie : 77 433 55 99 (w godzinach pracy biura tj. 7:30 – 15:30)

Uwagi bądź sugestie proszę przesyłać na dedykowany dla budowy nowej LSR adres e-mail: lsr@ksiestwo.nysa.pl