Wodny Szlak Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

Data publikacji: 15 stycznia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją webową, która pozwoli jej użytkownikom pozyskać informacje na temat akwenów wodnych, obiektów turystycznych ściśle związanych z obszarem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Na obszarze znaleźć można wiele miejsc bezpośrednio związanych z wodą. Są to zarówno jeziora, stawy jak i liczne rzeki, a także zbiorniki naturalne oraz powstałe w wyniku działania człowieka. Szlak tworzy szereg punktów, zlokalizowanych przy najważniejszych obiektach wodnych na obszarze działania LGD. Każdy z punktów oznaczony jest słupem informacyjnym z mapą.

 

>>> http://www.szlakiemwodnym.pl/ <<<